skip to Main Content

Vyvíjíme maso budoucnosti

TECHNOLOGIE KULTIVOVANÉHO MASA

Eliminace zdravotních rizik

LIMITACE VELKOCHOVŮ

Naděje pro planetu i vesmír

(astronauti budou moci pěstovat maso ve vesmíru)

POKRYTÍ CELOSVĚTOVÉ SPOTŘEBY

JDE TO I BEZ FBS

O NÁS

Bene Meat Technologies a.s. je českou startupovou firmou zaměřenou na výzkum a vývoj technologie pro výrobu kultivovaného masa v průmyslovém měřítku. Máme mezinárodní tým složený z mladých a zkušených vědců a vědkyň. Úzce spolupracujeme s renomovanými institucemi a jsme otevřeni intenzivním kontaktům a spolupráci se všemi podporovateli.

Životní prostředí?

Konvenční chov hospodářských zvířat s sebou přináší negativní externality v podobě produkce skleníkových plynů, nadměrné spotřeby vody, využívání obrovských ploch zemědělské půdy a její degradace.

CHRÁNIT!

Výroba kultivovaného masa je kompaktní a mnohonásobně efektivnější než konvenční chov. Proteiny nutné k výrobě 1 kilogramu  kultivovaného masa lze vypěstovat na ploše, která je mnohonásobně menší než plocha, kterou potřebují zvířata k přeměně rostlin na maso. A to bez negativních externalit.

ZDRAVÍ?

Konvenční chov hospodářských zvířat s sebou nese zdravotní rizika. Zvířata jsou při krmení „dopována“ antibiotiky, hormony, antiparazitiky a GMO plodinami. Je předpoklad, že tyto faktory přispívají k rozvoji civilizačních chorob.

absolutní kontrola!

Kultivace in vitro je proces, ve kterém je identifikován a kontrolován každý úkon v procesu výroby a nelze jej měnit. Zdravotní nezávadnost je podmínkou schválení takové průmyslové výroby. Máte plnou kontrolu nad svým jídelníčkem a víte, co jíte.

BUDOUCNOST?

Každý devátý obyvatel planety trpí podvýživou. Živočišné proteiny jsou nezbytné pro zdravý vývoj lidského organismu a je složité je jednoduše nahradit rostlinnou stravou.

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ!

Produkce masa in vitro ukončí strádání těch, kteří si nemohou dovolit plnohodnotnou stravu.

NEETICKÉ ZACHÁZENÍ SE ZVÍŘATY?

Chov zvířat je z hlediska etiky problematický nejen kvůli jejich průmyslovému usmrcení na jatkách, ale také z důvodu podmínek chovu, který je zcela podřízen záměru dosahovat maximálního výnosu při vynaložení minimálních nákladů.

UKONČIT ZABÍJENÍ!

Maso vyrobené z živočišných buněk kultivovaných in vitro umožní ukončit zbytečné utrpení a zabíjení zvířat v konvenčních
chovech.

PŘÍBĚH

V BMT pracujeme na tom, abychom změnili budoucnost masa – masa bez nutnosti zabíjení zvířat, bez ničení planety, masa zdravého a dostupného pro všechny za rozumné náklady. Vyvíjíme technologii k výrobě kultivovaného masa bez použití surovin z usmrcených zvířat. 

V BMT si klademe vysoké cíle, budujeme v ČR biotechnologické centrum celosvětového významu, které bude patřit mezi lídry v technologiích výroby kultivovaného masa. Průmyslové usmrcování zvířat a ekologická náročnost velkochovů neodpovídá etickým standardům moderní společnosti, proto jsme se rozhodli pro razantní změnu. 

Média si nás všímají

Co se skrývá za karbanátkem z mamuta. Revoluce, příležitost a hlavně obrovský byznys

Jedna jediná masová koule vystavená v amsterodamském muzeu vědy a techniky vyvolala na konci března po světě pořádný rozruch. „Megakarbanátek“ o velikosti míče na házenou totiž pochází z dávno vyhynulého mamuta srstnatého. Přesněji řečeno, je to uměle vypěstované maso obsahující mamutí DNA. Celý článek: Co se skrývá za karbanátkem z mamuta. Revoluce, příležitost a hlavně obrovský byznys — Forbes

Více informací »
Laboratorně vyrobené maso: Potravina budoucnosti, nebo etický a kulturní problém?

Laboratorně vyrobené maso: Potravina budoucnosti, nebo etický a kulturní problém?

Spotřeba masa a mléčných produktů stále stoupá a odborníci se shodují, že takové tempo není do budoucna udržitelné. Řešením by mohlo být kultivované maso, které je k planetě mnohem šetrnější. Nabízí ho stále více výrobců, kteří postupně vylepšují kvalitu a chuť svých produktů, a mnoho z nich má už i povolení úřadů. Překážkou jsou tedy hlavně vysoké ceny a kulturní tradice. Celý článek: Laboratorně vyrobené maso: Potravina budoucnosti? | Kupi.cz

Více informací »
Benemeat Vtv

Roman Kříž: Vyvíjíme maso budoucnosti. Předpokládáme, že časem nebude potřeba velkochovů

„V první řade se snažíme o alternativu mletého masa. Neměl by tam být na první pohled žádný rozdíl oproti hamburgeru nebo karbanátku. Naše maso by ale mělo být zdravější“ říká zakladatel start-upu Bene Meat Technologies, Roman Kříž. Celý článek: Roman Kříž: Vyvíjíme maso budoucnosti. Předpokládáme, že časem nebude potřeba velkochovů | Stream

Více informací »

FAQ

A: Výzkum začal na jaře 2020, kdy se konečně sešly všechny klíčové faktory – know-how, vize a finanční prostředky. Nemělo smysl začínat dříve, až v posledních několika letech lidské poznání pokročilo do té míry, že efektivní technologie výroby kultivovaného masa přestala být sci-fi. 
Předpokládáme, že do deseti let většina masa, které budeme jíst, bude pocházet z bioreaktorů, nikoliv z konvenčních chovů. 

A: Máme věkově mladý, velmi motivovaný tým složený z vědců z různých zemí. To zajišťuje minimum stereotypů a kreativnější přístup. Fungujeme jinak než standardní výzkumné týmy – nemáme pevnou strukturu, lidé spolupracují podle toho, co je zajímá, šéfem je ten, kdo má pravdu. Ve výzkumu postupujeme paralelně ve všech oblastech, které jsou pro technologii kultivovaného masa podstatné. 

A: V BMT jsme schopni kultivovat maso bez použití zvířecích produktů, tzn. bez FBS. Tento přístup byl vždy podmínkou našeho výzkumu. 
Smysluplnost kultivovaného masa je založena na tom, že bude vyráběno bez použití produktů ze zvířat. Fetální bovinní sérum používáme pouze v laboratorním výzkumu jako referenci, pro srovnání, zda námi zkoumaný („animal-free“) postup či použitá metoda funguje.  

A: Záleží na mnoha okolnostech, kdy bude kultivované maso na cenově srovnatelné úrovni k masu z konvenčních chovů. Zásadní bude existence růstového media a proteinů, aby byla výroba kultivovaného masa škálovatelná a její výrobní cena přijatelná pro konzumenty.  

A: Náš zásadní problém je etický, zacházení se zvířaty v konvenčních chovech není v pořádku. Vnímáme také problém zdravotní, protože nikdy přesně nevíme, co maso z konvenčních chovů obsahuje, čím bylo zvíře krmeno, léčeno, či jak byla v jejich životě zajištěna psychická pohoda.

A: Tato myšlenka je nerealizovatelná. Pokud by byl například všechen současný hovězí dobytek chován v biochovech, museli bychom jen na pastvu a seno vyčlenit plochu odpovídající velikosti africkému kontinentu.  

A: Není, rostlinné maso je a vždy bude jen alternativou. Maso obsahuje proteiny, které naše tělo potřebuje. Ty lze částečně nahradit kombinací rostlinných proteinů, ale není to jednoduché. My nabízíme variantu – pravé maso, které bude zdravotně nezávadné, chutné, obsahující všechny nutrienty, které lidské tělo potřebuje. A to všechno bez zabíjení zvířat.  

A: Z hlediska výživy půjde plnohodnotnou alternativu masa z živých zvířat, nikoliv o náhražku, jako je tomu u rostlinných výrobků. Alternativu kontrolovanou a kontrolovatelnou, tedy zdravější. Nechceme lidem nabízet náhradu masa, my chceme nahradit zvířata, která kvůli poptávce po masu umírají. 

Produkce krmiv pro domácí zvířata je energeticky a ekologicky náročná. Chceme výrobcům PET FOOD nabídnout technologii, díky níž vyrobí v bioreaktoru klíčové složky finálního krmiva, a to ekonomicky, efektivně, humánně, s konstantní kvalitou a bez nutnosti spoléhat na dodavatele. 

VÝZKUMNÝ TÝM

Roman Kříž (CEO)
Jiří Janoušek
Jiří Janoušek (vedoucí týmu)

Mezinárodní tým více než 70 vědců a vědkyň.

Bene Meat Technologies a.s.
Spisová značka B 25065 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo společnosti: Opuková č. ev. 1809, Olešovice, 251 68 Kamenice

IČ: 08858209
DIČ: CZ08858209

Back To Top