skip to Main Content

Vyřeší kultivované maso z laboratoře negativní dopady dosavadního způsobu produkce masa?

Glasgow nebyl jen summit největších lídrů světa řešící klimatickou krizi. Sešli se zde i představitelé nejvýznamnějších organizací zabývající se klimatickými závazky skrze změnu potravinových systémů. Přes 100 nevládních organizací a respektovaných osobností spojilo své síly a vyzývá vlády, aby primárně řešily vliv živočišné výroby na klima, je-li vůle zabránit klimatické katastrofě. Jako jedna z odpovědí se ve světě stále častěji skloňuje kultivované maso.

Kultivované svalové buňky
Kultivované svalové buňky

Způsob globální produkce potravin je nadále neudržitelný – celosvětová spotřeba masa a mléčných výrobků by se musela výrazně snížit, aby se zastavila devastace planety a zajistil udržitelný rozvoj*. Zastavení úbytku biodiverzity je navíc možné jen příklonem k zemědělství šetrnému k přírodě a omezením živočišné produkce.
Ve společném Prohlášení vyzývají nevládní organizace vlády, aby ve svém uvažování braly v potaz dopady potravinářské a živočišné výroby na klima. Problémy spojené s výživou a zemědělstvím se musí stát ústředním tématem debat a je třeba přikročit k razantním změnám.

Tato globální transformace však není proveditelná bez biotechnologického rozvoje. Populace planety roste, lidé bohatnou a poptávka po mase se stále zvětšuje. Omezit živočišnou produkci je možné pouze a jen skrze technologický pokrok. Tím je v tomto případě odpověď ve formě kultivovaného masa. Masa vyrobeného v laboratoři, bez nutnosti extensivních chovů a neetického zabíjení zvířat, které je plnohodnotnou alternativou masa z chovaných živočichů.

 

 

Roman Kříž, předseda představenstva českého biotechnologického start-upu Bene Meat Technologies vypočítává výhody masa ze zkumavky: „Kultivované maso by mělo nejméně desetkrát zredukovat plochu polí nutných k pěstování plodin ke krmení. Zvířata bude výhodné chovat v co nejlepších podmínkách, jen tak totiž budou zdrojem kvalitních buněk. Z jednoho milimetru kubického buněk (získaných z živého zvířete biopsií) pak bude možné v budoucnu vypěstovat maso o hmotnosti až stovek tisíc tun“.
Start-upy po celém světě s investicemi v řádek stovek milionů dolarů pracují na vývoji technologie, která umožní dostatečnou produkci umělého masa za tržně přijatelnou hodnotu. Bene Meat Technologies má stejný cíl jako tito konkurenti – vyvinout technologii k produkci kultivovaného masa za přijatelnou tržní cenu, odhadem do 4 let.

Vícevrstevná struktura množícího se hladkého svalstva
Vícevrstevná struktura množícího se hladkého svalstva

„Produkce masa dnes vyžaduje obrovské plochy polí s krmivem pro zvířata. Krmivo se pak převáží do velkochovů, kde jsou zvířata chována v nedobrých podmínkách a jejich růst podporován množstvím léků a aditiv. Miliardy zvířat ročně díky nahrazení kultivovaným masem nepoloží svůj život za účelem nakrmení lidí a významně klesne zatížení životního prostředí,“ uzavírá Roman Kříž.
*Podle průzkumu společnosti Behavio na téma ekologie Češi nehledí do blízké budoucnosti planety s velkou nadějí. Pouze 17 % má z toho, co nás čeká, dobrý pocit. Většina se přiklání k názoru, že za třicet let bude existence na Zemi obtížnější a je nutné přistoupit k systémovým změnám.

Bene Meat Technologies
Česká start-upová firma zaměřená na výzkum a vývoj technologie pro výrobu kultivovaného masa v průmyslovém měřítku. Mezinárodní tým složený z mladých i zkušených vědců úzce spolupracující s renomovanými institucemi. BMT usiluje o vývoj technologie produkující kultivované maso formou množení živočišných buněk bez použití surovin z usmrcených zvířat a zároveň umožňující provozovatelům nabídnout tento produkt za ceny dostupné spotřebitelům.
Kontakt pro media: Jana Balharová jana.balharova@amic.cz 606 671 116

Back To Top