skip to Main Content

TISKOVÉ ZPRÁVY

V OSN panuje shoda na nutnosti změnit potravinové systémy

Bude umělé maso jedním z řešení?

Historicky první summit OSN o potravinových systémech konaný 23. 9. 2021 v New Yorku vyzval k jejich radikální změně z důvodu špatné, neefektivní a neetické funkčnosti. Summit řešil cesty, jak revoluční změnu provést, a co bude její součástí.

Proč je třeba potravinové systémy* změnit? Získávání a výroba potravin jsou zodpovědné za přibližně třetinu všech emisí skleníkových plynů a jejich produkce zabírá takřka polovinu obydlené plochy planety! Je proto bezpodmínečně nutné snížit dopady zemědělské produkce na životní prostředí. Odpovědné instituce, včetně OSN, si kladou otázku, jak zajistit dostatek potravin pro rostoucí populaci a zároveň nezničit ekosystém Země.

Kultivované svalové buňky
Kultivované svalové buňky

Průmyslová živočišná výroba je zodpovědná za:

– Pokles biologické pestrosti (je zásadní pro stabilitu ekosystémů)
– Neetické zacházení se zvířaty (velkochovy, jatka)
– Emise skleníkových plynů v množství převyšujícím přímé emise ze všech letadel, vlaků a automobilů na světě dohromady

„Výzkumy jasně ukazují, že celosvětové snížení spotřeby masa a mléčných výrobků je nezbytné. Musíme přejít na zemědělství šetrné k přírodě s důrazem na kvalitu života chovných zvířat, jako je ekologické zemědělství, pastevní chovy nebo smíšené systémy pěstování plodin a chovu hospodářských zvířat,“ uvedla Romana Šonková, zástupkyně CIWF v ČR**.

Naděje se v posledních letech upíná k vývoji nových technologií produkce, ať už v rostlinné, či živočišné výrobě. Problémy konvenční výroby masa (ekologické, zdravotní, etické) mají šanci vyřešit právě nové technologie k výrobě kultivovaného masa, což v budoucnu sníží potřebu velkochovů a zajistí lidstvu dostatek živočišné produkce za přijatelné ceny.

V roce 2020 vyzval Bill Gates vlády, aby hledaly a podporovaly tyto alternativní cesty, jako jediné řešení přicházející ekologické krize, na které se současné zemědělské systémy s produkcí masa ve velkochovech podílejí.
V poslední dekádě vznikly multimilionové dolarové start-upy usilující o vývoj kultivovaného masa a stále se čeká na vítěze, který představí technologii produkce v dostatečně velkém měřítku za tržně akceptovatelnou cenu.

Vícevrstevná struktura množícího se hladkého svalstva
Vícevrstevná struktura množícího se hladkého svalstva

Mezi tyto inspirativní vědecké týmy patří i česká společnost Bene Meat Technologies***. Roman Kříž, předseda představenstva k výzvě OSN dodává: „Jde určitě o jednu z největších výzev lidstva tohoto století. Nakrmit kvalitně miliardy lidí a přitom pomoci zvířatům i životnímu prostředí – těžko najít něco užitečnějšího, co by člověk mohl dělat. Biotechnologie budou za dvě desetiletí největším segmentem světového hospodářství, větším, než jsou dnes technologické společnosti.“

* Potravinový systém – systém obsahující všechny suroviny, procesy a infrastrukturu související se zemědělstvím, obchodem, maloobchodním prodejem, dopravou a spotřebou potravinářských výrobků
** CIWF – Mezinárodní organizace Compassion in World Farming
*** Bene Meat Technologies, česká start-upová firma zaměřená na výzkum a vývoj technologie pro výrobu kultivovaného masa (KM) v průmyslovém měřítku. BMT usiluje o vývoj technologie produkující KM formou množení živočišných buněk bez použití surovin z usmrcených zvířat a zároveň umožňující provozovatelům nabídnout tento produkt za ceny dostupné spotřebitelům.

Media: Jana Balharová
jana.balharova@amic.cz
606 671 116

další články

Kultivované maso se možná již brzy stane součástí PET FOOD*

Český start-up Bene Meat Technologies disponuje potřebnou technologií k jeho výrobě a počátkem roku 2023 zažádá o její schválení v USA a EU  Praha, 10. 1. 2023  Celosvětový závod o první sériově vyráběný produkt v oblasti kultivovaného masa** může mít překvapivého vítěze. Prvním ekonomicky smysluplným a ve velkém vyráběným produktem totiž s největší pravděpodobností bude krmení pro domácí mazlíčky!   “Chutný, kvalitní a vizuálně

Více informací »

České Bene Meat Technologies vyvíjí technologii výroby kultivovaného masa*

Výzkum české společnosti Bene Meat Technologies má za cíl vyvinout technologii produkce kultivovaného masa v průmyslovém měřítku za spotřebitelsky přijatelnou cenu. Kultivované maso má mít stejné vlastnosti jako maso z živých zvířat a je odpovědí na etické, ekologické a zdravotní výzvy související s konvenčními velkochovy zvířat.  Společnosti Bene Meat Technologies se již podařilo vyvinout první vzorky svalových buněk vyprodukovaných v laboratorním prostředí v ČR,

Více informací »

Další krok ke kultivovanému masu – v Bene Meat Technologies buňky nestárnou

Imortalizace je proces, při kterém se laboratorním postupem dosáhne toho, že buňky získají možnost nekonečného dělení. Laicky řečeno – přestanou stárnout a dělí se stále dál. Ovládnutí tohoto biologického postupu je nezbytným krokem pro výslednou technologii výroby kultivovaného masa (KM*) ve velkém množství, ke které start-up BMT směřuje.  Pro Bene Meat Technologies je to dosažení dalšího důležitého milníku ve výzkumu,

Více informací »
Back To Top