skip to Main Content

TISKOVÉ ZPRÁVY

Proč svět potřebuje maso z laboratoře?

Z výroby masa se stává ekologická zátěž pro celou planetu. Jak ale tento problém vyřešit, když množství konzumovaného masa stále roste? Jedním z řešení jsou rostlinné náhražky, které však nedokážou pokrýt vysokou poptávku, a také všem nevyhovují. Proto se stále více hovoří o tzv. kultivovaném mase* (KM), které je vyrobeno z živočišných buněk v laboratorních podmínkách bez nutnosti zabití zvířete. 

Oblasti zájmu: 

  • Stoupající spotřeba masa (resp. jeho výroba) je ekologickou zátěží pro planetu 
  • Rostlinné náhražky nejsou plnohodnotným řešením 
  • Problematika konvenčních chovů hospodářských zvířat 
  • Zdravotní aspekty masa 
  • Budoucnost v kultivovaném mase 

Spotřeba masa celosvětově stoupá souběžně s rostoucí a bohatnoucí populací. Vývoj je provázen ekologickými dopady živočišné nadprodukce. Zemědělství kvůli ní patří k největším znečišťovatelům planety, chov zvířat každoročně vyprodukuje 14,5 % skleníkových plynů. S rostoucí poptávkou po živočišných potravinách dochází k rozšiřování ploch půdy pro hospodářská zvířata, čímž se vytrácí přirozená biodiverzita. Podle studie britské organizace Chatham House, kterou vypracovala ve spolupráci s OSN, povede další rozšiřování půdy na zemědělské účely k hrozbě vymření až 86 % druhů ohrožených rostlin a živočichů. 

Rostlinné alternativy  

Velký rozmach zažívají rostlinné náhražky, které ale zvýšenou poptávku po mase nejsou schopné plnohodnotně. Již nyní existuje mnoho lidí, kteří se o omezení konzumace masa a živočišných produktů snaží, ale stále velká část populace maso jí a jíst bude i v následujících dekádách. Rostlinné náhražky jim totiž nedokážou plnohodnotně nahradit jejich chutě a zvyklosti. Rostlinná strava sice může nahradit živočišné bílkoviny, ale jen v případě pečlivě sestaveného jídelníčku s dostatečným obsahem rostlinných bílkovin. 

Lidé se masa vzdát nechtějí 

Tuto tezi podporuje průzkum veřejného mínění o klimatických změnách z roku 2020, jejž provedla OSN. Podle něj dvě třetiny dotázaných z 50 zemí světa vnímá klimatické změny jako problém, který je nutno řešit. Avšak pouze 30 % dotázaných je ochotno vzdát se masa a mléčných výrobků s ohledem na ekologickou udržitelnost.  

Budoucnost v kultivovaném mase 

Otázce klimatické krize se věnuje také Bill Gates. Ve své nové knize s názvem How to Avoid a Climate Disaster (Jak se vyhnout klimatické katastrofě) vidí řešení ve vývoji kultivovaného masa. Apeluje na vyspělé a bohaté státy, aby výzkumu KM věnovaly nejvyšší pozornost. V budoucnu by podle něj mělo být v těchto státech produkováno maso kultivované. Nepřímo tímto podpořil probíhající výzkumy produkce KM, jejichž cílem je začít vyrábět během několika příštích let kultivované maso ve velkých objemech za spotřebitelsky přijatelnou cenu.  

Ke světovým společnostem, které na vývoji kultivovaného masa již pracují, se v minulém roce zařadil také český startup Bene Meat Technologies (BMT), jenž ve svém vývoji technologie na výrobu KM nepoužívá eticky kontroverzní fetální bovinní sérum (FBS**). „Jde o to, kdo jako první představí takovou technologii, která dokáže vyrobit KM za cenu srovnatelnou s náklady v konvenčních chovech. V tu chvíli bude pro zpracovatele masa i spotřebitele eticky i ekonomicky přijatelnější odebírat a konzumovat kultivované maso. Podle mě se tak stane v řádu několika let,“ odhaduje Roman Kříž, předseda představenstva BMT. 

Problematika konvenčních chovů 

Konvenční chovy stojící za drtivou většinou světové produkce masa jsou také problematické z hlediska etiky a zdraví. Kvůli zvýšení výnosů přidávají do krmiv antibiotika, antiparazitika a hormony. Rezidua z těchto složek samozřejmě zůstávají v mase. Zvířata v těchto chovech žijí často ve stísněných prostorách, s minimálním nebo nulovým přístupem čerstvého vzduchu a přirozeného světla.  

Tuto problematiku zčásti řeší bio chovy, které mají přísně určená pravidla. Prioritou je pro ně zdraví a pohoda hospodářských zvířat, nikoli výnos. Ekologické chovy dodržují pět svobod zvířat: od hladu a žízně; od nepohodlí; od bolesti, zranění a onemocnění; od strachu a stresu; od možnosti projevit přirozené chování. Krmiva používají pouze ta, která pochází z ekologického zemědělství. Krmení GMO plodinami nebo potravou s přidanými látkami je přímo zakázána. Bio chovy ale nedokážou pokrýt celou poptávku po mase a živočišných produktech. Pokud by měly plně nahradit konvenční, pastviny by musely zabírat území o rozloze Afriky!  

Závěr 

Kultivované maso vyrobené množením živočišných buněk v laboratoři je udržitelnou alternativou masa. Energeticky, chuťově i strukturou vláken bude identické s masem z živých zvířat. Nebude však obsahovat rezidua z přidaných složek krmiv podávaných v konvenčních chovech a nebudou kvůli němu umírat zvířata. „Vyvíjíme technologii k výrobě plnohodnotné alternativy masa. Alternativy zdravější, kontrolované a kontrolovatelné. Proč nahradit maso, když můžeme nahradit zvířata, která jsou dnes kvůli masu chována v nevyhovujících podmínkách a umírají ve stresu?“ ptá se Roman Kříž. 

 

*Kultivované maso = termín označující maso (zahrnující svalové buňky, tukové buňky, pojivové tkáně, krev a další složky) produkované kultivací zvířecích buněk, nikoli porážkou živého zvířete. (Zdroj: New Harvest – výzkumný ústav, který má za cíl urychlit pokrok v buněčném zemědělství.) 

** FBS (fetální bovinní sérum) = součást živného média, iniciuje buňky k dělení, a tedy i růst celé kultury. FBS se získává ze zvířecích embryí. 

Bene Meat Technologies  

Česká startupová firma zaměřená na výzkum a vývoj technologie pro výrobu kultivovaného masa v průmyslovém měřítku. Mezinárodní tým složený z mladých i zkušených vědců úzce spolupracující s renomovanými institucemi. BMT usiluje o vývoj technologie produkující kultivované maso formou množení živočišných buněk bez použití surovin z usmrcených zvířat a zároveň umožňující provozovatelům nabídnout tento produkt za ceny dostupné spotřebitelům.   

Kontakt pro media:   

Jana Balharová
jana.balharova@amic.cz
606 671 116 

more articles

Bene Meat Technologies jako první na světě získal povolení vyrábět a prodávat kultivované maso jako krmivo pro psy a kočky

Světové prvenství vyrábět a prodávat kultivované maso pro potřeby PET FOOD získal dne 7.11.2023 český start-up Bene Meat Technologies (BMT).  Získanou registrací od evropské Feed Materials Register se stává jediným subjektem na světě, který může tento produkt pro potřeby PET FOOD vyrábět a prodávat.   Krmivo pro domácí mazlíčky bude díky kultivovanému masu* plné čistých a kvalitních živočišných bílkovin, a přitom

Více informací »

Kultivované maso se možná již brzy stane součástí PET FOOD*

Český start-up Bene Meat Technologies disponuje potřebnou technologií k jeho výrobě a počátkem roku 2023 zažádá o její schválení v USA a EU  Praha, 10. 1. 2023  Celosvětový závod o první sériově vyráběný produkt v oblasti kultivovaného masa** může mít překvapivého vítěze. Prvním ekonomicky smysluplným a ve velkém vyráběným produktem totiž s největší pravděpodobností bude krmení pro domácí mazlíčky!   “Chutný, kvalitní a vizuálně

Více informací »

České Bene Meat Technologies vyvíjí technologii výroby kultivovaného masa*

Výzkum české společnosti Bene Meat Technologies má za cíl vyvinout technologii produkce kultivovaného masa v průmyslovém měřítku za spotřebitelsky přijatelnou cenu. Kultivované maso má mít stejné vlastnosti jako maso z živých zvířat a je odpovědí na etické, ekologické a zdravotní výzvy související s konvenčními velkochovy zvířat.  Společnosti Bene Meat Technologies se již podařilo vyvinout první vzorky svalových buněk vyprodukovaných v laboratorním prostředí v ČR,

Více informací »
Back To Top