skip to Main Content

TISKOVÉ ZPRÁVY

Proč je zapotřebí kultivované maso?

Konzumace masa a masných výrobků celosvětově rapidně roste. Současné konvenční chovy nebudou v budoucnu schopny tuto poptávku pokrýt. Pokud bude nadále růst, zvýšená produkce masa by se v současné podobě stala environmentální zátěží pro celou planetu.
Většina produkce masa stále pochází z konvenčních chovů, pro které je hlavním měřítkem kvantita. Pro maximalizaci výnosů je minimalizován životní prostor zvířat a používána krmiva s přidanými růstovými hormony a antibiotiky. Řešením není rozšíření tzv. bio chovů – aby pokryly kompletní poptávku po hovězím, musely by pastviny pro dobytek pokrývat rozlohu o velikosti Afriky.

Kultivované maso proto výrazně pomůže snížení environmentálních dopadů masného průmyslu na naši planetu. Navíc může do budoucna společně s bio chovy úplně nahradit maso z problematických konvenčních chovů.

1. Růst spotřeby masa
– Od 60. let 20. století vzrostla celosvětová spotřeba téměř pětkrát
– V roce 1990 průměrný obyvatel planety zkonzumoval 33 kg masa za rok, v současnosti se jedná o číslo o třetinu vyšší
– V ČR za posledních 10 let vzrostla spotřeba masa o 5,2 kg na osobu, jen za minulý rok se jednalo o 2,1 kg oproti roku předchozímu

2. Konvenční chovy
– Většina produkovaného masa pochází z konvenčních chovů
– Snaha o minimalizaci nákladů a maximalizaci zisků se promítá do zrychleného odchovu zvířat

 • Minimalizace životní plochy
 • Omezení pohybu
 • Nízká kvalita krmiv, do kterých jsou přidána antibiotika, antiparazitika a různá aditiva pro zvýšení výtěžnosti

3. Neudržitelnost chovů
Prognózy říkají, že do roku 2050 se spotřeba masa zvýší až o 69 %. Bude tak nutné rozšiřovat i současné chovy, aby celou poptávku pokryly. To by výrazně dopadlo na životní prostředí. Zemědělská půda pro produkci masa by vytlačovala další plodiny. Zvýšila by se také spotřeba vody, jejíž nedostatek trápí některé oblasti již nyní.
– Ekologická stopa produkce masa

 • Maso a mléčné produkty poskytují pouze 18 % kalorií, ale pro jejich produkci je potřeba 83 % zemědělské půdy i
 • Graf s přepočtem rozlohy na 100 g bílkovin ii
  – Významný vliv na životní prostředí má hovězí maso
 • K produkci 1 kg hovězího masa je zapotřebí téměř 16 litrů vody iii
 • Rozloha zemědělské půdy k produkci 1 kg hovězího masa:
  ▪ 40 m2 půdy potřebuje živý skot
  ▪ 4 m2 půdy spotřebuje výroba kultivovaného masa

Kilogramy vypěstovaných potravin na akr za rok iv
▪ Jablka 9 000 kg
▪ Mrkev 13 600 kg
▪ Brambory 18 000 kg
▪ Rajčata 22 679 kg
▪ Hovězí 113 kg
– Ke snížení environmentálních dopadů produkce masa v Evropě dle studie z roku 2012 pomůže právě kultivované maso v

Alternativní řešení
– Světový trend rostlinných náhražek masa – lidé jim dávají přednost z etických a ekologických důvodů (úplné odmítání masa nebo jeho omezení a částečné nahrazení rostlinnými alternativami)

 • Dokazuje to i aktuální průzkum z Německa a Francie (velcí evropští konzumenti masa) vi
 • Ve Velké Británii deklaruje 1/3 obyvatel, že přestává jíst nebo omezuje maso, v USA zase 2/3 obyvatel jí minimálně o jednu porci masa méně než dříve vii
 • Na podporu snížení konzumace vznikají výzvy „Meat-free Mondays“ nebo „Veganuary“ viii
 • V Londýně otevřelo první veganské řeznictví ix
  – Významní světoví producenti rostlinné náhražky masa
 • Incredible Meat
 • Impossible Food
 • Beyond Meat
  – V ČR aktuálně nabízí rostlinné maso n. polotovary z něj (hamburgery, kuřecí řízky, kuřecí nugetky, klobásy atp.) většina řetězců
  – K trendu se připojují i společnosti tradičně spojeny s masem
 • Burger King prodává variantu Whopper Rebel s náhražkou masa
 • V Ikea si lze objednat bezmasý hot dog nebo bezmasé kuličky
 • McDonald’s uzavřela spolupráci s Beyond Meat
  Nevýhody
  – Rostlinné náhražky jsou alternativním řešením snížení spotřeby masa, ale z výživového hlediska maso plnohodnotně nikdy nenahradí (nedostatek bílkovin)
  – Věrně se daří nahradit zatím pouze mleté maso a polotovar z něj
  – Zaryté masožravce nepřesvědčí k omezení konzumace masa

ii https://www.ox.ac.uk/news/2018-06-01-new-estimates-environmental-cost-food
ii https://ourworldindata.org/grapher/land-use-protein-poore
iii https://www.beefresearch.ca/blog/cattle-feed-water-use/
iv http://www.earthsave.org/environment.htm
v https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/cultured-meat-could-be-on-the-eu-market-as-early-as-2022/
vi https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200921102536.htm
vii https://www.bbc.com/news/health-47057341
viii https://www.youtube.com/watch?v=RAF22W0MTAU)
ix https://magazin.aktualne.cz/v-londyne-otevrelo-prvni-veganske-reznictvi-na-pultech-ma-pa/r~c7879b3a1de411ebb115ac1f6b220ee8/

Kontakt pro media:
Jana Balharová
jana.balharova@amic.cz
tel.: +420 606 671 116

další články

Kultivované maso se možná již brzy stane součástí PET FOOD*

Český start-up Bene Meat Technologies disponuje potřebnou technologií k jeho výrobě a počátkem roku 2023 zažádá o její schválení v USA a EU  Praha, 10. 1. 2023  Celosvětový závod o první sériově vyráběný produkt v oblasti kultivovaného masa** může mít překvapivého vítěze. Prvním ekonomicky smysluplným a ve velkém vyráběným produktem totiž s největší pravděpodobností bude krmení pro domácí mazlíčky!   “Chutný, kvalitní a vizuálně

Více informací »

České Bene Meat Technologies vyvíjí technologii výroby kultivovaného masa*

Výzkum české společnosti Bene Meat Technologies má za cíl vyvinout technologii produkce kultivovaného masa v průmyslovém měřítku za spotřebitelsky přijatelnou cenu. Kultivované maso má mít stejné vlastnosti jako maso z živých zvířat a je odpovědí na etické, ekologické a zdravotní výzvy související s konvenčními velkochovy zvířat.  Společnosti Bene Meat Technologies se již podařilo vyvinout první vzorky svalových buněk vyprodukovaných v laboratorním prostředí v ČR,

Více informací »

Další krok ke kultivovanému masu – v Bene Meat Technologies buňky nestárnou

Imortalizace je proces, při kterém se laboratorním postupem dosáhne toho, že buňky získají možnost nekonečného dělení. Laicky řečeno – přestanou stárnout a dělí se stále dál. Ovládnutí tohoto biologického postupu je nezbytným krokem pro výslednou technologii výroby kultivovaného masa (KM*) ve velkém množství, ke které start-up BMT směřuje.  Pro Bene Meat Technologies je to dosažení dalšího důležitého milníku ve výzkumu,

Více informací »
Back To Top