skip to Main Content

BENE MEAT - KARIÉRA

žádná volná pozice..

Jak to chodí v Bene Meat Technologies

 1. Vážíme si času. Tvého i našeho. Proto jsme dali dohromady následující zásady, podle kterých se snažíme pracovat, a které, jak si myslíme, by měly být sdílené všemi zaměstnanci BMT. Každý přicházíme odjinud, máme jiné zvyky, byli jsme jinak vychováni, jinak vzděláni… to vše ovlivňuje náš přístup k práci a ke kolegům. A aby nedocházelo k tomu, že po nějaké době někdo z kolegů zjistí, že mu vlastně nevyhovuje styl práce a atmosféra ve firmě, je lepší si věci vyjasnit už na začátku.
 2. Jsme start-up. To znamená spoustu starostí, nabírání zkušeností, objevování mechanismů práce… skoro nic není dopředu dané. Změna je setrvalý stav. Proto o věcech diskutujeme. Klidně pořád dokolečka, abychom nepodlehli „tunelovému vidění“, kdy na začátku uděláme špatné rozhodnutí (děláme i taková). Pokud se ti cokoliv nelíbí nebo nezdá (včetně těchto zásad), pokud máš návrh, jak něco vylepšit, řekni to. Řekni to (ve vhodnou chvíli, pokud nehoří) a rozhodně nebudeš kverulant a věčný nespokojenec, ale budeme si tě vážit. Raději máme ty, kdo chtějí stále něco zlepšovat než ty, kteří do práce přinesou jen ruce a je jim jedno, že věci kolem nefungují či fungují blbě. Takových, kteří „jen dělají svoji práci“ je všude jako much a také firem, které chtějí jen spolehlivé cvičené opičky. My takoví být nechceme a doufáme, že takoví lidé se u nás nebudou cítit dobře.
 3. Nemáme fixně danou hierarchickou strukturu. Šéfem je ten, kdo má pravdu (věcí, o kterých autoritativně „rozhoduje firma“, je minimum), a doufáme, že jsme všichni dost soudní, abychom ji rozpoznali. Autoritu u nás získávají lidé s výsledky, nápady a pracovním nasazením, nikoliv z titulu jmenování do nějaké funkce. Pokud potřebuješ funkci (třeba na vizitce) např. z důvodu prezentace nebo tvého vnitřního pocitu, řekni si, zajistíme ti odpovídající papír, ale pro nás budeš mít hodnotu a autoritu podle toho, co je za tebou vidět.
 4. Jsme start-up v oblasti výzkumu a vývoje technologie kultivovaného masa (a všeho, co tím souvisí a může být užitečné). Po světě jsou desítky analogických start-upů, řada z nich je dále než my, mají podstatně lepší finanční zázemí… a stejně je chceme porazit. Takže musíme být lepší. Víme o nich málo (snažíme se dozvědět, co se dá a poučit se), víme, že musíme mít lepší lidi a musíme mít lepší systém práce, než mají (předpokládáme) oni. Protože víc peněz ani času, než oni nemáme. Buď si toho neustále vědom/a – je to na tobě. Ty musíš být lepší než Američani, Holanďani, Španělé, Turci, Indové, Číňani.  
 5. Nemáme čas a kapacitu někomu stát za zády a kontrolovat ho. Předpokladem práce v BMT je vnitřní motivace. Ne, není to fráze. My opravdu očekáváme, že jsi dospělý člověk, který ví, co dělá a proč (a taky trochu „jak“). Který nepotřebuje vodit za ručičku, motivovat pomocí plánů a odměn či různých fíglů. To, že občas asi někam vyrazíme společně na večeři či na pivo, bude z důvodu, že je nám spolu fajn, ne kvůli teambuildingu, který má za cíl vydojit ze zaměstnanců aspoň nějaký zájem o práci, jak je to zvykem jinde.

  Postupujeme v duchu Baťova hesla:

  když neznáš – naučíme tě;

  když nerozumíš – vysvětlíme ti;

  když nemůžeš – pomůžeme ti;

  když nechceš – rozejdeme se.

 6. Pravda je vždycky nejrychlejší. Proto hrajeme rovinu. Když se někomu něco nelíbí, tak to řekne. Není na tom nic osobního, jde nám o věc.
 7. Předpokládáme, že každý dělá, co může. To je základní předpoklad, ze kterého vycházíme, a tak se díváme na všechny kolem. Chyby děláme (ale neopakujeme!) všichni, je to součást procesu poznání, posouvají nás dál. Chyby identifikujeme, přiznáváme a řekneme o nich ostatním (protože pracujeme jako tým). Pokud někdo pochybí, sám chybu neodhalí a neupozorní na ni, stydí se, protože na svoji chybu musel být upozorněn někým jiným. Tomu, kdo ho na chybu upozornil, je vděčný, protože udělal práci za něj a pomohl mu posunout se dál. Navrhujeme systémová opatření, která mají chybám předcházet a zabránit.
 8. Snažíme se všechno zlepšovat a neustále dbáme na efektivitu. Pamatujeme přitom na Paretovo pravidlo – 80 % výsledku je obvykle dáno 20 % pracovního úsilí (srovnej úsilí při běhu na 100 m, které zlepší tvůj čas z 20 na 12 sekund, s úsilím, které tě posune z 12 na 10 sekund). Je úkolem nás všech hledat neustále tu správnou míru efektivity, vybírat priority a na ty se soustředit.
 9. Poznání, jak procesy spojené s kultivovaným masem fungují, je prostředkem, nikoliv cílem našeho snažení. Cílem je umět vyrábět kultivované maso a vše co s jeho výrobou souvisí (a co dává smysl vyrábět sami). Levně, kvalitně a ve velkém. A tuto znalost nabídnout zákazníkům v podobě technologie „na klíč“. My neděláme základní výzkum, ve kterém je na všechno dost času a nikoho moc nezajímá jiný výsledek než ten na papíru. Papír totiž snese vše. My, když neuspějeme, tak jsme selhali. Když selžeme, selhal/a jsi i ty. Ale pokud uspějeme, máme šanci být naprostou špičkou a lídrem v nově vznikajícím oboru, který může zásadně ovlivnit lidstvo. A není to fráze – dát najíst miliardám lidí… není proti tomu nalezení léku na, řekněme, rakovinu prostaty jen nepodstatná prkotina? Moc lidí na světě takovou šanci nedostane, my v BMT jsme mezi nimi.
 10. Vzdělávací systém ti sice asi nacpal do hlavy Ohmův zákon, bičíkovce, větný rozbor, upálení Jana Husa a další „nezbytné věci“, ale téměř jistě ti zapomněl vysvětlit, co je podstatou úspěchu. Podstatou úspěchu je totiž užitečnost. To, že je člověk pro někoho jiného užitečný, z něj dělá ceněného. My jako firma chceme být užiteční. Pro miliardy lidí, pro životní prostředí, pro zvířata… Je to velká výzva a pokud se nám to podaří, bude to velké. A jestli bude BMT růst až na špičku, porosteš s ní. Ve všech ohledech.
 11. Existují jen dvě kategorie věcí – tvoje a cizí. Je jedno, komu to „cizí“ patří. K cizím věcem se chováme jako k cizím – maximálně obezřetně a tak, aby se to majiteli líbilo.
 12. Musíme toho zjistit a vyvinout strašně moc, byť jen abychom dohnali konkurenci, proto spěcháme. U nás platí „Co můžeš udělat zítra udělej ještě dnes“. Tím zvyšuješ svůj užitek pro BMT.
 13. Všichni neustále bilancujeme a snažíme se co nejvíce zvýšit poměr výnos/náklad. BMT bereme jako svoji firmu. Jako firma sice chceme spíš vydělat než ušetřit, nicméně do doby, než budeme mít komerčně zajímavý produkt, jsme obezřetní v nákladech. Předpokládáme, že kdo chce něco koupit, provedl si smysluplnou analýzu a došel (třeba po diskusi s ostatními) k závěru, že je to potřebné a může to přinést užitek, který nás posune k našemu cíli. Nemáme kapacitu a ani nechceme kontrolovat vše. I v tomto platí: „Kvalita znamená dělat to dobře, i když se nikdo nedívá“ (H. Ford).
 14. Jsme na sebe laskaví a chováme se k sobě zdvořile. Pokud někdo brzdí, není to jeho vina, prostě mu to jen (zatím) nejde, chytne se třeba později. Pokud by mu to nešlo dlouhodobě, vyřeší se to časem, zatím se orientuj na ty, kterým se daří a se kterými si rozumíš.
 15. Práce a lidi kolem nás musí bavit. Jinak jí neodevzdáme všechno, co můžeme. A nejde ani tak o čas, jako o mentální kapacitu, kterou jí věnujeme. Stále bude co vylepšovat, chceme být ti nejlepší na světě. Evoluční „Red Queen Principle (http://pespmc1.vub.ac.be/REDQUEEN.html) platí stále. Vždycky můžeš ještě něčím přispět i drobností k tomu, abychom skutečně nejlepší na světě byli. A příklady táhnou. To měj neustále na paměti.
 16. Jedním z principů, na kterých musí být postaven náš výzkum a vývoj, je informovanost. Všech o všem. Pokud něco nevíš – ptej se. Pokud je možné systémově zlepšit informovanost všech – hledejme společně systém, který to zajistí.
 17. K systémové práci patří i nezbytná míra „byrokracie“. Nechceme z práce dělat úřad, na druhou stranu fungování většího než malého kolektivu, určitou míru organizace potřebuje. Hledej s ostatními, jak ji minimalizovat, aby byla zajištěna maximální efektivita činností.

Hodnoty společnosti Bene Meat

 1. Jinakost (jsme jiní): – nezáleží nám na věku, zaměřujeme se na zápal, snahu a výsledky; – pravda dělá šéfa, nikoli jeho pozice; – přístup k lidem, každý dělá, co může;
 2. Užitečnost je přínos – v oblasti životního prostředí; v oblasti etiky (přátelský přístup ke zvířátkům); v oblasti zdravotní (víte, co jíte); nakrmíme planetu (zdroj potravin pro všechny);
 3. Složitost oboru, což omezuje vstup jednoduchým a současně umožňuje stát se hvězdou chytrým s vidinou obrovského byznysu (automobilový byznys budou drobné);
 4. Hledání dokonalosti (obor je high-tech, super věda), proto je třeba se stále zlepšovat.

Zásady práce dodržované spolupracovnicemi a spolupracovníky Bene Meat

 1. Víme, co děláme, proč to děláme a chceme to dělat
 2. Naše užitečnost v Bene Meat je měřena naším výkonem
 3. Nebojíme se sdělit ostatním pravdu (příjemnou nebo nepříjemnou)
 4. Chápeme, že existují dva druhy věcí: naše a cizí
 5. Co můžeme udělat zítra můžeme zpravidla udělat ještě dnes
 6. Chápeme chybu jako záležitost sympatickou, důležitou, pomáhající nám dělat pokroky, patřící k učení, nebojíme se jí, posouvá nás dál, nacházíme jí a informujeme o tom ostatní
 7. Hledáme dokonalost a učíme se
 8. Mluvíme o všem, nic není dané, vše podléhá vývoji, změna je setrvalý stav
 9. Nečekáme na instrukce, co si sami nevymyslíme a neuděláme, to nebude
 10. Jsme všichni součástí jednoho projektu a směřujeme k jednomu cíli. Na každém z nás záleží
Back To Top