skip to Main Content

TISKOVÉ ZPRÁVY

Další krok ke kultivovanému masu – v Bene Meat Technologies buňky nestárnou

Imortalizace je proces, při kterém se laboratorním postupem dosáhne toho, že buňky získají možnost nekonečného dělení. Laicky řečeno – přestanou stárnout a dělí se stále dál. Ovládnutí tohoto biologického postupu je nezbytným krokem pro výslednou technologii výroby kultivovaného masa (KM*) ve velkém množství, ke které start-up BMT směřuje. 

Pro Bene Meat Technologies je to dosažení dalšího důležitého milníku ve výzkumu, jehož cílem je technologie k výrobě kultivovaného masa za spotřebitelsky přátelskou cenu. Po zvládnuté kultivaci svalových buněk v laboratorních podmínkách a testování několika variant bioreaktorů k výrobě KM teď výzkumný tým zvládl i zajištění mechanismu nekonečného buněčného dělení.  

Obrázek 1 Imortalizované buňky pod mikroskopem
Obrázek 1 Imortalizované buňky pod mikroskopem

Z hlediska efektivity výroby KM je množství vypěstovaných buněk klíčové. Lze toho dosáhnout rychlým množením buněk, to však většinu buněk ′opotřebovává′, jejich vlastnosti se mění a rychlost počtu dělení klesá, až se zastaví úplně (buňky zestárnou a „umřou“). Pro výrobu KM potřebujeme buňky, které je možné množit do nekonečna – v našem případě do naplnění bioreaktoru,” vysvětluje Marek Širl, člen týmu BMT.  

Obrázek 2 Marek Širi za mikroskopem
Obrázek 2 Marek Širi za mikroskopem

K tomu slouží právě imortalizované buněčné linie, u kterých je specifickými počátečními podmínkami (know-how BMT) dosaženo stavu, ve kterém se samy velmi efektivně opravují, množí a nestárnou. 

Výsledný produkt KM se bude skládat z buněk tukových, svalových a pojivových tak, aby bylo KM identické s masem ze živých zvířat. Takto vyrobené KM bude mít naprosto stejnou nutriční hodnotu a jeho nezávadnost bude stoprocentně zajištěna, protože v přísně aseptických podmínkách, které v bioreaktoru musí panovat, neexistuje možnost kontaminace (jako v chovech se živými zvířaty).  

Imortalizované buňky se v BMT  spontánně nepřetržitě dělí 

„Pokud bychom chtěli, máme v zásadě to, co jiné firmy vydávají za kultivované maso – buňky smíchané s rostlinnými proteiny. My však směřujeme k plnohodnotné alternativě mletého hovězího a následně i ke kultivovaným steakům,“ říká k dosažení dalšího milníku předseda představenstva Bene Meat Roman Kříž. 

Výsledkem vývoje kultivovaného masa totiž mohou být jeho tři druhy, lišící se svou strukturou, s čímž souvisí jejich možné využití na trhu: 

 1. Struktura kultivovaných buněk se stejnou nutriční hodnotou jako maso ze zvířete 
 • Možné využití v rostlinných náhražkách (dodání nutriční hodnoty, všech plnohodnotných aminokyselin) – typ MANA, veggie produkty 
 • Stejný princip použit např. u singapurských nugetek (rostlinný základ, „přisypána“ část kultivovaných buněk) 
 • Budoucí využití také např. v oblasti pet food 
 1. Struktura hamburgerového masa 
 • Z hlediska trhu velmi zajímavé 
 • Struktura, chuť a nutriční hodnota o třídu výše než u rostlinných náhražek 
 • Cesta BMT 

 

 1. Struktura svalové hmoty rozlišitelná podle množství tuku (steak, svíčková aj.) 
 • Celkové a plnohodnotné nahrazení masa ze živých zvířat 
 • Na trh se dostane až ve chvíli, kdy bude cena výroby umožňovat přijatelnou cenu (přestože lze zpočátku toto zboží z pochopitelných důvodů očekávat jako exkluzivní) 
 • Cesta BMT 

Velkokapacitní výrobě konečného produktu zatím brání vysoká cena kultivačního média a růstových faktorů potřebných k výrobě.  

Cíle BMT se nemění – ukončit utrpení zvířat ve velkochovech; uspokojit vzrůstající poptávku po mase, jehož produkce ekologicky vyčerpává planetu (pastviny, krmiva, plochy, přeprava).  

*Kultivované maso = termín označující maso (zahrnující svalové buňky, tukové buňky, pojivové tkáně, krev a další složky) produkované kultivací zvířecích buněk, nikoli porážkou živého zvířete. (Zdroj: New Harvest – výzkumný ústav, který má za cíl urychlit pokrok v buněčném zemědělství.) 

Bene Meat Technologies 

Česká startupová firma zaměřená na výzkum a vývoj technologie pro výrobu kultivovaného masa v průmyslovém měřítku. Mezinárodní tým složený z mladých i zkušených vědců úzce spolupracující s renomovanými institucemi. BMT usiluje o vývoj technologie produkující kultivované maso formou množení živočišných buněk bez použití surovin z usmrcených zvířat a zároveň umožňující provozovatelům nabídnout tento produkt za ceny dostupné spotřebitelům.   

Kontakt pro media: 

Jana Balharová
jana.balharova@amic.cz
606 671 116 

more articles

Proč je zapotřebí kultivované maso?

Konzumace masa a masných výrobků celosvětově rapidně roste. Současné konvenční chovy nebudou v budoucnu schopny tuto poptávku pokrýt. Pokud bude nadále růst, zvýšená produkce masa by se v současné podobě stala environmentální zátěží pro celou planetu. Většina produkce masa stále pochází z konvenčních chovů, pro které je hlavním měřítkem kvantita. Pro maximalizaci výnosů je minimalizován životní prostor zvířat a používána

Více informací »
Back To Top