skip to Main Content

České Bene Meat Technologies vyvíjí kultivované maso bez použití FBS

České Bene Meat Technologies vyvíjí kultivované maso bez použití FBS

Praha, 17. 3. 2021

Produkt, na který čeká celý svět – kultivované maso (KM*) za přijatelnou cenu, chuťově i výživově plně nahrazující maso z konvenčních chovů. Český startup Bene Meat Technologies se chce při vývoji kultivovaného masa obejít BEZ fetálního bovinního séra (FBS**), aby vytvořil plnohodnotný produkt nevzbuzující etické kontroverze.

Vedoucím projektu je Roman Kříž, vědecký tým vede Jiří Janoušek. Projekt Bene Meat Technologies (BMT) vznikl v minulém roce jako reakce na rostoucí společenskou aktuálnost témat navázaných na konvenční chovy:
– Ekologie (náročnost ekologických aspektů konvenčních chovů)
– Udržitelnost (rostoucí konzumace masa ve světě)
– Etika (masové zabíjení zvířat v civilizovaném světě, problematika chovu)
– Zdravotní aspekty (rezidua v mase – antibiotika, antiparazitika, hormony

Podle průzkumu agentury NMS Market Research z října 2020 více než třetina Čechů považuje KM za etické, 30 % si myslí, že jeho budoucí produkce zvýší ochranu přírody, 56 % je nakloněno konzumaci KM a za srovnatelnou cenu s masem z konvenčních chovů by si jej kupovala třetina dotázaných. Vzhledem k tomu, že v Česku je pouze 10 % vegetariánů (v Západní Evropě 25 %), jsou tato zjištění pro budoucí produkci KM velmi příznivá.

BMT nemůže zahraničním startupům konkurovat objemy financí od investorů a časovým náskokem, ale jeho silná konkurenceschopnost je ve formě a vedení vědeckého týmu. Ten se skládá z mladých vědců, vedení týmu funguje lineárně a pracuje se na více částech vývoje současně (kultivační médium, recyklace média, množení kmenových buněk, diferenciace kmenových buněk, bioreaktory, kultivační roztok).
Tým BMT již dosáhl významného milníku ve výzkumu – vypěstoval první vzorky svalových buněk vyprodukovaných v laboratorním prostředí v ČR.
„Vyvíjíme technologii k výroběplnohodnotné alternativy masa. Alternativy zdravější, kontrolované a kontrolovatelné. Proč nahradit maso, když můžeme nahradit zvířata, která jsou dnes kvůli masu chována v nevyhovujících podmínkách a umírají ve stresu?“ ptá se Roman Kříž, předseda představenstva Bene Meat Technologies.

Konkurenční firmy, které se v zahraničí alternativám masa až dosud věnují, lze dle marketingové komunikace rozdělit na 3 typy:
1. Startupy zabývající se kultivovaným masem, které pravidelně oznamují milníky ve vývoji a tímto lákají investory k dalším masovým investicím do výzkumu
2. Firmy, které vyrábí a prodávají rostlinné náhražky masa
3. Firmy bombasticky představující „reálný výsledek“, jako např. singapurský prodej „umělého masa“ (viz https://www.euro.cz/byznys/cesti-vedci-vyvijeji-technologii-na-levnejsi-vyrobu-umeleho-masa). V tomto případě se o pravé kultivované maso nejedná, obsahuje totiž rostlinné proteiny.

BMT jde odlišným směrem – soustředí se na výzkum, nepoužívá , cílem je technologie k výrobě opravdového kultivovaného masa. Ne rostlinné náhražky, ne hybrid mezi rostlinnou náhražkou a KM. Ale KM vyrobené množením živočišných buněk v laboratorních podmínkách, které bude energeticky, chuťově, a strukturou vláken identické s masem z živých zvířat. bude energeticky, chuťově, a strukturou vláken identické s masem z živých zvířat.

*Kultivované maso = termín označující maso (zahrnující svalové buňky, tukové buňky, pojivové tkáně, krev a další složky) produkované kultivací zvířecích buněk, nikoli porážkou živého zvířete. (Zdroj: New Harvest – výzkumný ústav, který má za cíl urychlit pokrok v buněčném zemědělství.)

 ** FBS (fetální bovinní sérum) = součást živného média, iniciuje buňky k dělení, a tedy i růst celé kultury. FBS se získává ze zvířecích embryí.

Bene Meat Technologies
Česká startupová firma zaměřená na výzkum a vývoj technologie pro výrobu kultivovaného masa v průmyslovém měřítku. Mezinárodní tým složený z mladých i zkušených vědců úzce spolupracující s renomovanými institucemi. BMT usiluje o vývoj technologie produkující kultivované maso formou množení živočišných buněk bez použití surovin z usmrcených zvířat a zároveň umožňující provozovatelům nabídnout tento produkt za ceny dostupné spotřebitelům.

 

 

 

Kontakt pro media:
Jana Balharová
jana.balharova@amic.cz
tel.: +420 606 671 116

 

Back To Top