skip to Main Content

Bene Meat Technologies zabývající se vývojem kultivovaného masa, se představí na konferenci na Slovensku

Český start-up Bene Meat Technologies (BMT) jako první ve střední a východní Evropě vyvíjí technologii produkce kultivovaného masa (KM*) v průmyslovém měřítku za spotřebitelsky přijatelnou cenu. Vedoucí projektu Roman Kříž představí výzkum na říjnové konferenci Plant-Powered Perspectives Slovakia, jež se zaměřuje na trendy a novinky v oblasti rostlinných potravin a alternativních živočišných produktů.

Vědecký tým BMT začátkem letošního roku představil zásadní milník ve vlastním vývoji KM, a to úspěšnou kultivaci svalových buněk v laboratorním prostředí. Bez tohoto významného úspěchu by byl další vývoj technologie bezpředmětný. BMT již nyní zvládá kultivaci potřebných hovězích buněk v definovaných médiích, dalším cílem je každou buňku namnožit alespoň 50x.

BMT ve svém výzkumu na rozdíl od ostatních projektů cíleně odmítá používání neetického fetálního bovinního séra (FBS**).

BMT nechce ve výzkumu kompromisy, jako je například míchání buněk s rostlinnými proteiny. Má v úmyslu zcela nahradit „hospodářská zvířata“ na všech úrovních. „Vyvíjíme technologii k výrobě plnohodnotné alternativy masa. Alternativy zdravější, kontrolované a kontrolovatelné. Proč nahradit maso, když můžeme nahradit zvířata, která jsou dnes kvůli masu chovány v nevyhovujících podmínkách a umírají ve stresu?“ ptá se Roman Kříž.

Obrázek 1: Vzorek v kultivačním médiu
Obrázek 1: Vzorek v kultivačním médiu

Momentálně je BMT v procesu specifikace technologie bioreaktorů*** určených k masové produkci hovězích buněk. BMT má v plánu začít s bioreaktory o menším objemu. V nich využije poznatky z procesu množení buněk v dynamicky se měnícím prostředí. Toto dynamické prostředí je totiž přirozené pro růst svalů v živém zvířeti. Získané poznatky bude v druhé fázi zapotřebí přenést do bioreaktorů o větších objemech, schopných produkovat řádově tuny KM denně.

„Na konstrukci maloobjemových reaktorů spolupracujeme s odborníky z VŠCHT v Praze, společný vývoj velkoobjemových bioreaktorů dle našich požadavků realizujeme se švýcarskou firmou Bioengineering,“ doplňuje Roman Kříž.

První prototypy nízkokapacitních bioreaktorů určených k testům koncepce proliferace buněk a recyklace média, by měly být hotové během pár týdnů. Pokud budou výsledky uspokojující, prototypy velkých bioreaktorů se otestují ke konci tohoto roku.

Obrázek 2: Laboratorní inkubátor
Obrázek 2: Laboratorní inkubátor

Finální bioreaktory by měly produkovat nejméně deset tun buněk denně. Ty budou v dalším procesu využity pro výrobu svalové tkáně srovnatelné s tkání živého zvířete.

Další tým výzkumníků BMT se zaměřuje na vývoj levného alternativního média****, které může nahradit standardní média používaná v tkáňových laboratořích.

„Potřebujeme médium bohatší na živiny pro buňky, abychom získali konkurenceschopnou cenu produktu,“ říká Hana Raschmanová z BMT, zodpovědná za tento směr výzkumu.

V čele vědeckého týmu BMT stojí mladý biolog Jiří Janoušek. Tým funguje lineárně a je složen z mladých mezinárodních výzkumných pracovníků, kteří jsou silně motivováni k dosahování nových řešení. „Počítáme s vnitřní motivací každého jednotlivce v týmu. Všichni vědí, že jsou součástí něčeho, v čem můžeme být nejlepší na světě,“ vysvětluje Jiří Janoušek.
Výzkum kultivovaného masa je odpovědí na celosvětovou poptávku po mase, která kvůli vysoké produkci v konvenčních chovech přináší negativní etické a ekologické důsledky.

Rostlinné alternativy masa také nejsou plnohodnotným řešením. Nejenže neposkytují potřebné živočišné bílkoviny, ale i požadovaná půda pro hromadnou rostlinnou výrobu přináší ekologické a finanční problémy. Podle posledního průzkumu OSN je navíc pouze 30 % světové populace ochotno nahradit maso rostlinnými alternativami.

*Kultivované maso = termín označující maso (zahrnující svalové buňky, tukové buňky, pojivové tkáně, krev a další složky) produkované kultivací zvířecích buněk, nikoli porážkou živého zvířete. (Zdroj: New Harvest – výzkumný ústav, který má za cíl urychlit pokrok v buněčném zemědělství.)
** FBS (fetální bovinní sérum) = součást živného média, iniciuje buňky k dělení, a tedy i růst celé kultury. FBS se získává ze zvířecích embryí.
*** Bioreaktor = umělé zařízení sloužící ke kultivaci živočišných buněk.
**** Médium = vodní roztok obsahující živiny.

Bene Meat Technologies
Česká startupová firma zaměřená na výzkum a vývoj technologie pro výrobu kultivovaného masa v průmyslovém měřítku. Mezinárodní tým složený z mladých i zkušených vědců úzce spolupracující s renomovanými institucemi. BMT usiluje o vývoj technologie produkující kultivované maso formou množení živočišných buněk bez použití surovin z usmrcených zvířat a zároveň umožňující provozovatelům nabídnout tento produkt za ceny dostupné spotřebitelům.

Kontakt pro media:
Jana Balharová
jana.balharova@amic.cz
tel.: +420 606 671 116

Back To Top